Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim


Zatrudnianie cudzoziemców

Informacja nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu zamierzającego zatrudnić cudzoziemca

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentacji dot. zatrudnienia cudzoziemców

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę