Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim


Nagłówek

Aktualności

Metropolitalne Targi Pracy Pomorza 2017

Metropolitalne Targi Pracy Pomorza 2017 Strona wydarzenia: www.metropolitalnetargipracy.pl data: 2 marca 2017 (czwartek) godzina: 10:00 – 16:00 miejsce: Amberexpo adres: Gdańsk, ul. Żaglowa 11...

Już 167 osób bezrobotnych skorzystało z programu aktywizacji!

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim od 9 stycznia br. zorganizował 21 spotkań z 384 osobami bezrobotnymi, którym przedstawiono propozycję udziału w działaniach aktywizacyjnych. Na dzień 31...

Dodatkowe środki z PFRON dla powiatu

Powiat starogardzki likwiduje bariery architektoniczne. W II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie powstanie winda, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zamontowana zostanie platforma...

Powołano Radę Rynku Pracy

Powołana została Powiatowa Rada Rynku Pracy. Jej przewodniczącą została Beata Wysokińska. Do zadań Rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w...

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim prowadzi nabór do szkoły.

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim prowadzi nabór do szkoły.

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

Dnia 29 listopada 2016 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Kończąca się kadencja skłoniła uczestników do podsumowania...

Podsumowanie Programu „GRYF”

„Gryf" to regionalny program wspierający tworzenie nowych miejsc pracy poprzez aktywizację zawodową i wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości w oparciu o wykorzystanie...

Działania aktywizacyjne dla 300 osób bezrobotnych z naszego powiatu

Dnia 07.11.2016 r. odbyło się uroczyste podpisanie trójstronnej umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych z Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Program wyrównania różnic między regionami III

W dniu 11 października odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie ze środków PFRON trzech projektów mających na celu likwidację barier architektonicznych lub transportowych osób...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim prowadzi nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych (dawne Medyczne Studium Zawodowe) prowadzi nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny. Nauka trwa od 20.09.2016 do 10.05.2017.2017 r.

Szkolenia indywidualne dla osób po 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zaprasza osoby bezrobotne po 30. roku życia do składania wniosków na szkolenia indywidualne.

SEPI – dobre praktyki współpracy

29 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie subregionalne „Rola ścieżek reintegracji w aktywizacji społeczno –zawodowej w kontekście zadań OPS i PUP. Dobre Praktyki„ zorganizowane przez...

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do Szkoły.

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do Szkoły.

Informacja o naborze wniosków o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Pracodawcy,   Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż prowadzi nabór: Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego   Informujemy, że w 2016 r. środki rezerwy KFS przyznawane będą...

Dwa tysiące dotacji z PUP

Już dwa tysiące dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielił Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim poszukuje pracodawców zainteresowanych organizacją staży oraz osób chętnych do odbycia stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie starogardzkim (II)".

Urząd Pracy wspiera gimnazjalistów

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim podjął działania wspierające młodzież w planowaniu przyszłości zawodowej, poprzez przeprowadzenie w ramach doradztwa zawodowego warsztatów z młodzieżą II...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych - nabór do Szkoły

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania wniosków o przyjecie do Szkoły.

Dr Mariusz Śmigiel – ekspert rynku pracy w starogardzkim PUP

Dnia 4 kwietnia gościł z wizytą w starogardzkim Powiatowym Urzędzie Pracy Mariusz Śmigiel – ekspert rynku pracy, który spotkał się z Dyrektorem Arkadiuszem Banachem.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 14 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Nabór do służby w policji

Komendant wojewódzki policji w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji na terenie województwa pomorskiego w 2016 roku.

Nowy Instrument w ramach programu „Praca dla młodych”

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców i Pracodawców do składania wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Nieodpłatna pomoc prawna

W PUP w Starogardzie Gdańskim działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - wejście od strony stadionu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę