Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  •   Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020
  •   Barometr zawodów
  •   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie starogardzkim
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę