Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim


Zatrudnianie cudzoziemców

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy

Informacja nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu zamierzającego zatrudnić cudzoziemca

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentacji dot. zatrudnienia cudzoziemców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę